Koulutus

Avovesikaudella järjestämme harjoitusillat aluksillamme maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.

Kauden aikana harjoiteltavia asioita ovat mm.   

 1. Veneiden tuntemus: aluksen merikelpoisuus, merisulkutila, lähtö- ja paluutarkastukset, veneiden varusteet.            
 2. Irrotus, kiinnitys: erilaiset kiinnitystilanteet, työnjako, työturvallisuus.
 3. Pelastautumisvälineet: pelastusliivit, paukkuliivit, pelastuspuvut ja niiden käyttö ja huolto, uinti pelastautumisvälineissä.    
 4. Hinaus: vastuusitoumus, kylkihinaus, perähinaus, hinausvahti, valmistelut, työturvallisuus.
 5. Merimiestaidot: solmut, köydet ja heittoliina.           
 6. Ensiapu ja potilaan kuljetus: potilaan siirto, paaripotilaan kuljetus, potilaan seuranta kuljetuksen aikana, tyhjiöpatja.          
 7. Pelastaminen vedestä: vedestä pelastaminen alukselle, turvalliset työtavat.   
 8. Koulutusrasti-ilta: aiheena on harjoitella aktiivisesti puuttuvia rastiaiheita koulutuskortteihin sekä kerätä osaa-rasteja.           
 9. Alkusammutus ja oman aluksen palontorjunta: palontorjuntasuunnitelma, riskit, alkusammutus aluksella.        
 10. Palonsammutus: palonsammutuksen teoriaa, sammutuskalusto, selvitykset, sammutuspari.            
 11. Mies meressä -tilanne: pintapelastajan varusteet, vedestä nostot, työturvallisuus.            
 12. Viestiliikenne: radiolaitteiden käyttö, hätäliikenne.           
 13. Vesiteiden säännöt ja karttatyöskentely: merikartat, merimerkit ja muut turvalaitteet, karttamerkinnät, karttaharjoituksia, toiminta merimerkkien puuttuessa tai niiden ollessa viallisia, alusten kulkuvalot, päivä- ja äänimerkit, väistämissääntöjen perusteet.
 14. Karilta irrotus: avustettavan irrotus, takertuneen aluksen irrotus, köysien kiinnitykset, työturvallisuus.         
 15. Vauriontorjunta: vuotavien ja uponneiden alusten avustaminen, tyhjennysvälineet, tukkeamisvälineet.            
 16. Koulutusrasti-ilta: aiheena on harjoitella aktiivisesti puuttuvia rastiaiheita koulutuskortteihin sekä kerätä osaa-rasteja       
 17. Etsinnän suunnittelu ja toteutus, tähystys: tähystys valoisan ja pimeän aikana. Hätämerkit. Osaamisen ylläpitoharjoitus päällystölle.        
 18. Ympäristönsuojelu: omaan toimintaan liittyvä ympäristönsuojelu ja ympäristövahinkojen torjunta.            
 19. EA-harjoitusilta: ensiapuosaamisen ylläpitäminen.            
 20. Pimeätoiminta: soveltavia harjoituksia kesän aikana harjoitelluista aiheista pimeällä.     
Tekninen toteutus: W3 Group