Hälytysohje

Merellä meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000
Tai VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70
Sisävesillä yleinen hätänumero 112

 1. Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot.
 2. Kerro tarkka tapahtumapaikka.
 3. Kerro mitä on tapahtunut.
 4. Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?
 5. Kerro mitä apua tarvitaan.
 6. Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan.

Kiireettömät Trossi-palvelupyynnöt numerosta 0800 30 22 30 (1.5.-31.10.).

Alarmanvisning

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000
Eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70
Allmänt nödnummer 112

 1. Berätta (fartygets) namn och kontaktuppgifter.
 2. Berätta exakt var olyckan skett.
 3. Berätta vad som har hänt.
 4. Hur många människor är i fara, finns det skadade?
 5. Berätta hurudan hjälp det behövs.
 6. Avbryt inte kontakten förrän du fått lov.

Det utmärkande trossen serviceförfrågningar från 0800 30 22 30 (1.5.-31.10.)

Emergency instructions

Distress calls to the Maritime Rescue Centre via VHF ch 16 / VHF-DSC 70
or by telephone +358 294 1000 (international) 0294 1000 (national)

 1. Report your (ship's) name and contact information.
 2. Report your position.
 3. Report what has happened.
 4. How many people are in danger, how many are injured?
 5. State what kind of help is needed.
 6. Do not hang up before you are given the permission to do so.

The unhurried Trossi service requests from 0800 30 22 30 (1.5.-31.10.).

Tekninen toteutus: W3 Group